PravidlaHlasování je již uzavřeno!Přihlášení do soutěže


1) Nejdříve je nutné vyplnit přihlašovací formulář  včetně vlastní soutěžní fotografie. Je taktéž nutné souhlasit s níže uvedenými pravidly. Přihlásit do soutěže je možné od 5.5. do 20.5. 2014.


2) Po  odeslání přihlašovacího formuláře s vlastní soutěžní fotografií obdrží každá zájemkyně  potvrzující email, který jí opravňuje k soutěži a zároveň obdrží další informace, týkající se soutěže.


3)  Ze zaslaných fotografií  a poskytnutých osobních údajů bude každé soutěžící vytvořen soutěžní profil, který bude zveřejněn  v sekci Soutěžící a současně na facebookovém profilu Brins Kočárky.  K fotografii přidejte taktéž datum. Podmínkou je souhlas se zveřejněním snímku. Tento souhlas udělujete automaticky s odesláním snímku.


4) Zveřejňování jednotlivých profilů bude probíhat podle pořadí doručovaných přihlášek. Čím dříve bude přihláška zaslána, tím dříve bude zveřejněn také profil soutěžící.Hlasování


Vítězka soutěže Miss bříško 2014 bude zvolena internetovým hlasováním. Pro jednotlivé soutěžící je možné hlasovat od 21. 5.  do 6.7., a to následujícím způsobem:       Hlasováním na oficiálním facebookovém profilu Brins Kočárky, kdy je možné lajkovat daný profil soutěžící u přiloženého příspěvku. Hlasující může lajkovat i více profilů najednou.  Příspěvky se mohou taktéž sdílet.Při podezření z podvodného hlasování má organizátor právo danou soutěžící okamžitě diskvalifikovat bez udání důvodu a bez nároku na uplatnění výhry.


Hlasovat můžete v následujících krocích:


Nejdříve je nutné vybrat profil dané soutěžící, kde je v pravém horním rohu tlačítko "hlasuj pro tuto dívku". Při kliku na toto tlačítko bude hlasující přesměrován na soutěžní facebook profil, kde je možné dát dívce u její fotografie like, který je roven jednomu hlasu.  Slavnostní vyhlášení a předání věcných cen proběhne 12.7., bližší informace budou upřesněny v samotném průběhu soutěže.


Odesláním přihlášky soutěžící se rozumí

  •   Vyjadřuje souhlas s podmínkami a pravidly soutěže.
  • Vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to výhradně pro účel realizace soutěž.
  •  Dává vyhlašovateli souhlas s pořizováním, užíváním a šířením obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů a podobizny soutěžící, a to pro účely soutěže a další marketingové účely vyhlašovatele, přičemž tento souhlas není omezen ani dobou ani teritoriálně.
  •  Prohlašuje, že je vlastníkem autorských práv k zaslaným fotografiím, nebo držitelem souhlasu k jejich použití k tomuto účelu a dává souhlas s jejich užitím pro účely realizace soutěže a další marketingové účely vyhlašovatele a souhlasí s jejich publikováním jak na internetu, tak i v tištěných médiích, a to na dobu neurčitou.


​Vyhlášení výsledků


Vítězkou  se stává soutěžící s nejvyšším  dosaženým počtem hlasů. Při rovnosti hlasů vítězí soutěžící, jejíž profil byl umístěn na oficiálním facebookovém profilu Brins Kočárky dříve.

Výsledky hlasování budou zveřejněny 7.7.2014  na tomto webu.


Obecná ustanovení

  • Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže.
  • Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla.
  • ​Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.
  • Nárok na výhru není možné právně nárokovat.